ما ضامن سلامتی شما هستیم
میدان آزادگان بلوار نواب صفوی بعد از کوی 11
ایران ،قم

پروژه کارخانه رافونه - سایت رسمی نوین تصفیه

 

سفارش دهنده:

کارخانه رافونه

موقعیت جغرافیایی طرح:

اراک

پیمانکار:

نوین تصفیه